Articles

Culte 23/01/2022

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 23/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ho tanterahana aorinan’ny fotoam-mpivavahana ny famangiana an’i Valentine mianakavy. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 16/01/2022

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny asa sy fampaherezana. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Krismasin'ny Toby 22-23/01/2022

Ry havana, Hampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Pastora‚ ny Raiamandren’ny Toby ary ny Birao komitin’ny Toby Pouru Saint-Rémy dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho anay ny manasa anareo amin' ny fankalazana ny Krismasin'ny Toby ny Asabotsy 22 janoary sy ny Alahady 23 janoary 2022 , ny toerana hivoriana dia ao amin'ny salle de fête de POURU AUX BOIS ary manomboka amin'ny 5 ora hariva (17h ) ny fotoana. Hisy ny fisavana pass sanitaire, koa aoka samy hiomana amin'izany isika. Araka ny fandaminana dia tsy hisy ny fiaraha misakafo, ary ny tsirairay no hikarakara ny toerana izay hatoriana. Dia maniry ny fahatongavanareo maro mba hiarahantsika rehetra mifaly amin'izany fotoan-dehibe izany. Manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran' i Jesosy Kristy Tompo.  Amin’ny anaran’ny biraon’ny Komiin’ny Toby   Ny filoha Dr ANDRIAMBOLOLONA Jean

Culte 02/01/2022

Salama e. Miarahaba antsika rehetra tratry ny taona vaovao 2022. Mirary ny soa sy ny tsara rehetra ary samy mba ho tahian’Andriamanitra daholo isika rehetra. Fampatsiahivana fohy fa ao @ CUP no hankalazantsika ny alahadin’ny Epifania rahampitso. Hatomboka @ 11ora ny fotoana. Tahin’i Jesosy.

Tratry ny taona 2022

 " Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay." Salamo 121, 8 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entinay mianankavy miarahaba anao sy ny ankohonanao hiatrehana izao taona vaovao 2022 izao. Mirary taon-jina ho any tsirairay homban'ny fitahin'i Jesosy

Fankalazana ny Noely

Salama, Fampatsiahivana fohy ny programa miandry antsika ny 24-25-26 Desambra ho avy izao. Zoma 24/12: Toerana CUP salle Henri bois. Fanombohan’ny fotoana 19h30. Iangaviana ireo izay afaka mba ho tonga mialoha hifanome tanana @ fibatana entana sy fanamboarana ny salle. Asabotsy 25/12: Toerana CUP salle Henri bois. Fanombohan’ny fotoana 10h00. Alahady 26/12: Toerana Salle Tourrière Saint Jean de Vedas. Fanombohan’ny fotoana 11h00. Fampatsiahivana fanampiny. Koa satria Vokadehibe isan-taona no ho tanterahantsika ny Alahady 26 Desambra io dia asaina mba samy hiomana @ fitondrana vokatra sy @ famadihana izany ho vola isika mba ho entintsika mampandroso ny asan'ny Tompo. Misaotra antsika dia samy ho tahian’ny Tompo e.  

Culte 19/12/2021

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 19/12 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny asa sy fampaherezana Ny Tompo anie hitahy antsika.

Isan-telovolana 11-12/12/2021 Montpellier

Salama e! Indro ampitaina amintsika ny Programa amin'ny isan-telovolana izay ho tanterahina ny 11/12 décembre ho avy izao eto Montpellier, salle Tourrière Saint Jean de Vedas. Asabotsy 11 Desambra 2021  Toerana : FLM Montpellier  14 rue des escholiers Saint Jean de Védas 34430  Salle Tourrière  11 ora fivorian’ny komitin’ny fileovana.  TAPANY I: Fanombohana 3 ora tolakandro  Mpitarika: Katekista RAKOTOARIMANANA F. D’Assise  Vakinteny: Ezekiela 18, 29-32 Rtoa BASSASH Ninie Lioka 3, 1-6 Rtoa DAVIDSON Voahirana Fampianarana: Pastora RAKOTOMAHEFA Tahina Eloi  «Ny Fibebahana» Filazandraharaha sy rakitra  TAPANY II : Asa sy fampaherezana  Mpitarika sy mpandamina : Rtoa RATSIAMBAHOTRA Félicité  Torinteny : Pastora RANDRIANIRINA Mino  Fialana hetaheta sy korana  TAPANY III : Noelin’ny fileovana  Mpitarika sy mpandamina : Rtoa RANDRIANASOLO Hanitra Alahady 12 Desambra 2021 Toerana : FLM Montpellier  14 rue des escholiers Saint Jean de Védas 34430 Salle Tourrière  Saloma : 09 ora

Dons SALOMA

Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.  Araky ny vaovao efa nampitana tamintsika amin'ny fandraisana anjara "dons" ho an'ny Saloma  dia  mitaona antsika zay niroso amin'izany mba hametraka  ilay izy any amin-dRamatoa Feno  alohan'ny Asabotsy amin'ny 12 ora atoandro. Dia misaotra indrindra mialoha tompoko. Tahian'i Jesosy. Ekipan'ny Sekoly Alahady

Vokatra sy varotra sakafo SALOMA

Jesosy irery ihany, Ampitiavana hatrany no hanasanay SALOMA Sekoly Alahady antsika ray aman-dreny hanohana anay amin'ny VOKATRA sy VAROTRA SAKAFO (amin'ny vidiny mirary) ny Alahady 5 Décembre ho avy izao aorian'ny culte. Izany moa no atao dia hanomanana ny krismasy ( cadeaux sy bonbons) ho an'ny ankizy sy hanefanay ny adidy eo anivon'ny FLME. Mirary soa tompoko Ny Ekipan'ny Saloma Montpellier

Culte 07/11/2021

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 07/11 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. . Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Ny Tompo anie hitahy antsika.