Articles

Fandaminana

Salama e, Fampatsiahivana vetivety. Araka ny efa voalaza t@ filazam-baovao t@ alahady lasa teo dia atao anaty barkety ny sakafo ho zaraina ny alahady ho avy izao. Vary sy laoka ravitoto+henakisoa no tapaka ho atao ka ny vary dia ny fiangonana no hiantoka azy fa ny laoka kosa dia iangaviana samy mba hitondra isika tsirairay eto an-toerana. Asiana mihoatra kely mba hisy hozaraina amin’ireo vahiny izay ho tonga avy any Toulouse. Misaotra mialoha antsika rehetra ary Jesosy hitahy.

Isan-droa volan’ny fitandremana Montpellier

Miarahaba antsika rehetra.  - Alahady fivoriana isan-droavolan’ny Fitandremana Montpellier ny Alahady 01/08 ho avy izao koa araka ny programa efa nampitaina dia eny @ Salle Tourrière Saint Jean de Vedas no hanatanterahana ny fotoam-pivavahana ary hanomboka @ 10 ora sy sasany.   Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 11/07/2021

 Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 11/07 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP. @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 04/07/2021

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 04/07 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri Bois ao @ CUP (Centre Universitaire Protestante). @ 11 ora no hanombohana ny fotoana. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.

Arendrina 26 jona 2021

Image

Isan-telovolana 19-20/06/2021

Faneva : " Fa famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa- drà". Hosea6.6a FIVORIANA ISAN-TELOVOLANA FILEOVANA MARSEILLE Asabotsy 19 sy Alahady 20 Jona 2021 Toerana: FLM Montpellier 14 rue des escholiers Saint Jean de védas 34430 - Salle Tourrière Alahady 20 Jona 2021 (III aorian’ny Trinite) (Fotoampivavahana Litorjika "Présentiel") 9ora sy 30mn : Sekoly Alahady Mpitarika : Rtoa Lanto Ralaitsizafy. Fanombohana fotoam-pivavahana 10ora 30mn Alitara sy Torinteny : Pastora Flavien Volatombo Mpitarika : Katekista Velosaotsy Vakiteny TT : Mika 7.18-20. Rtoa Rado Landy Epistily : 1 Petera5.6-11. Katekista Tahiry Ratsiambahotra Filazantsara : Lioka 15.1-10. Atoa Hendry Rabarisoa Toriteny : Matio 9.9-13 Filazandraharaha -Fandraisam-pitenenana -Rakitra (indroa mihodina: 1.Rakitra 2.Valopin’ny Fivoriana) Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo. Famaranana : Katekista François D'Assise Rakotoarimanana    Ho Voninahitr' Andriamanitra irery ihany !

Fikambanan-dehilahy loterana

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika,  " Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena Masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny Tenenany, mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." I Petera 2, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina hiantsoana antsika lehilahin'ny Fiangonana rehetra, hiara-hivory ny alahady aorian'ny culte ho avy izao, hiarahantsika handinika ny hananganana ny fikambanan-dehilahy (FDL) eto amin'ny Fiangonana Montpellier misy antsika. Manantena antsika rehetra tompoko no efa mitaona antsika ihany koa amin'ny fitondrana ambavaka izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany Tahin'i Jesosy

Culte Pentecôte

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Pantekosta 23/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Salle Tourrière  Saint Jean de Vedas. Fidirana @ 10 ora tsy diso satria ny Pastora dia mbola handeha hampivivavaka any Toulouse ny tolakandro.  - SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana sekoly alahady Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 16/05/2021

 Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.  - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 02/05/2021

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 02/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 18/04/2021

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny programme izay efa nampitaina etsy ambony dia fotoana isan-droavolana Fitandremana Montpellier ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Koa mba ho fampatsiahivana ihany dia : - Manomboka amin’ny 5 ora tolakandro ny fotoana izay atao en ligne. Ho ampitaina amintsika eto ihany ny lien hidirana ao. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 18/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 10:30 ora. Hisy ny vokatra ho tanterahana hanatevenana ny kitapom-bolan’ny fitandremana ka iangaviana isika mba samy hiomana amin’izany (fitondrana vokatra sy famadihana azy ho vola) Ny Tompo anie hitahy antsika.