Articles

Arendrina 26 jona 2021

Image

Isan-telovolana 19-20/06/2021

Faneva : " Fa famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa- drà". Hosea6.6a FIVORIANA ISAN-TELOVOLANA FILEOVANA MARSEILLE Asabotsy 19 sy Alahady 20 Jona 2021 Toerana: FLM Montpellier 14 rue des escholiers Saint Jean de védas 34430 - Salle Tourrière Alahady 20 Jona 2021 (III aorian’ny Trinite) (Fotoampivavahana Litorjika "Présentiel") 9ora sy 30mn : Sekoly Alahady Mpitarika : Rtoa Lanto Ralaitsizafy. Fanombohana fotoam-pivavahana 10ora 30mn Alitara sy Torinteny : Pastora Flavien Volatombo Mpitarika : Katekista Velosaotsy Vakiteny TT : Mika 7.18-20. Rtoa Rado Landy Epistily : 1 Petera5.6-11. Katekista Tahiry Ratsiambahotra Filazantsara : Lioka 15.1-10. Atoa Hendry Rabarisoa Toriteny : Matio 9.9-13 Filazandraharaha -Fandraisam-pitenenana -Rakitra (indroa mihodina: 1.Rakitra 2.Valopin’ny Fivoriana) Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo. Famaranana : Katekista François D'Assise Rakotoarimanana    Ho Voninahitr' Andriamanitra irery ihany !

Fikambanan-dehilahy loterana

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika,  " Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena Masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny Tenenany, mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." I Petera 2, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina hiantsoana antsika lehilahin'ny Fiangonana rehetra, hiara-hivory ny alahady aorian'ny culte ho avy izao, hiarahantsika handinika ny hananganana ny fikambanan-dehilahy (FDL) eto amin'ny Fiangonana Montpellier misy antsika. Manantena antsika rehetra tompoko no efa mitaona antsika ihany koa amin'ny fitondrana ambavaka izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany Tahin'i Jesosy

Culte Pentecôte

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Pantekosta 23/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Salle Tourrière  Saint Jean de Vedas. Fidirana @ 10 ora tsy diso satria ny Pastora dia mbola handeha hampivivavaka any Toulouse ny tolakandro.  - SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana sekoly alahady Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 16/05/2021

 Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.  - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 02/05/2021

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 02/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 18/04/2021

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny programme izay efa nampitaina etsy ambony dia fotoana isan-droavolana Fitandremana Montpellier ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Koa mba ho fampatsiahivana ihany dia : - Manomboka amin’ny 5 ora tolakandro ny fotoana izay atao en ligne. Ho ampitaina amintsika eto ihany ny lien hidirana ao. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 18/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 10:30 ora. Hisy ny vokatra ho tanterahana hanatevenana ny kitapom-bolan’ny fitandremana ka iangaviana isika mba samy hiomana amin’izany (fitondrana vokatra sy famadihana azy ho vola) Ny Tompo anie hitahy antsika.

Isan-droavolana 17/04/2021 Toulouse

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (FLM) SYNODAM-PARITANY F.L.M.E FILEOVANA MARSEILLE FITANDREMANA MONTPELLIER   FANEVA : Ezekiela 34, 11 "Indro, Izaho, eny Izaho no hiahy ny ondriko sy handinidinika azy."   FIVORIANA ISAN-DROAVOLANA FITANDREMANA FLME MONTPELLIER   Sabotsy 17 aprily 2021 sy Alahady 18 aprily 2021 Toerana : FLME Toulouse 62 Route de Blagnac 31200 Toulouse Sabotsy 17 aprily 2021 : Fanombohana : 17 ora Tapany I : fampianarana Tapany II : asa sy fampaherezana Tapany III : antsam-panahy Alahady 18 aprily 2021 : Fanombohana : 10 ora sy sasany Misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo  

Culte 11/04/2021

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 11/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra.  - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte Ny Tompo anie hitahy antsika.

Fankalazana ny paska

Miarahaba antsika rehetra.  - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Paska 04/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Salle Tourière Saint Jean de Vedas. Fidirana amin’ny 10:30. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana ny sekoly alahady fa mba miangavy ny mpianatra ho tonga 15 min alohan'ny fidirana hamerina hira hatao mandritry ny culte - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra.  - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Alakamisy masina 01/04/2021

Salama Mampandre antsika fa hisy ny fankalazana ny alakamisy masina rahampitso amin'ny 8 ora alina. Fotoam-pivavahana hatao en ligne hiarahana amin'ny fitandremana izany. Tahin'i Jesosy Rohy :  http://3bbl.org/index.html?link=QGh0dHBzOi8vbWVldC9maXRhbmRyZW3EkWFtb27Eg2VsbGllcjtfX0BhdXRob3LEpDrEo8SldMSPbGXErUFMQUtBTUlTWSBNQVNJTkHEr0BkxLHEicStxYZmxJRxxK3ElXB0eQ==