Articles

Isan-telo volana 11/12/20222

Salama tompoko  Hoy ny Tenin'Andriamanitra: " Fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra." II Kor.9, 7b Misaotra an'i  Jesosy no misaotra antsika Fiangonana tompoko tamin'ny fahavitan'ny alahadin'ny Pastora, alahady lasa teo. Tsy voavalinay izany tompoko fa dia Andriamanitra tompon'ny harena hanonotra ny laninareo aminay, mankasitraka  indrindra tompoko 🙏. Manarak'izany dia isan-telovolana isika ny week-end ho avy izao eny amin'ny  salle Tourrière 14 rue des escholiers 34430 Saint Jean de védas, toy izao ny programa: Asabotsy : - 12h fiaraha-misakafon'ny komitin'ny fileovana ary 13h fivoriana  - 15h ny fivorian'ny komitin'ny sampana tsirairay eo amin'ny fileovana, ampiomanina manokana ny sampana FDL fa hatsangana amin'io ny komitin'izany sampana izany eo anivon'ny fileovana ka dia manantena antsika solotena avy eto amin'ny Montpellier.  - 16h ny fanomboan'ny fotoana, fampianarana Sorat

Isan-taona 30/10/2022 Marseille

Salama tompoko  Araky ny efa fantatsika dia hikatona ny Fiangonana week-end ho avy izao nohon'ny isan-taonan'ny Synoda izay hatao any amin'ny renivohitry ny fileovana any Marseille. Arak'izany dia manantena antsika rehetra mba ho tonga maro hanotrona izany fotoana izany na ny asabotsy na ny alahady ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Marihina fa isika fileovana Marseille no hiandraikitra ny fikarakarana ny sakafo amin'ny maha tompon-trano antsika ka dia mampiomana antsika mba hiara-hisalaha, hifanolo-tanana amin'izany. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy hatrany

Culte 23/10/2022

Salama tompoko  Ny fotoam-pivavahana dia hanomboka amin'ny 11 ora ny alahady ho avy izao, hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary hisy ihany koa ny hetsika fivarotana sakafo izay efa fantatsika dia ny barquettena vary sy kabaro amin'ny hen'omby izay ho karakarain'ny  Fiangonana ho fanohanantsika ny fitandremana Montpellier.  Arak'izany dia manantena ny fandraisantsika anjara no mampiomana antsika rehetra ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Mitohy ihany koa ny fianaran'ny  konfirmanda amin'ny 10 ora. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Programa 15-16/10/2022

Salama tompoko  Toy izao ny fotoantsika week-end ho avy izao:  - Ny asabotsy dia hisy fotoam-pifohazana ao amin'ny chapelle izay hanomboka à 17h.  - Ny alahady dia fotoam-pivavahana litorjika izay hanomboka à 11h. Mampiomana antsika ihany amin'io alahady io fa hisy ny fampianarana Soratra Masina izay ho entin'i Pastora toy ny mahazatra momban'ny famelankeloka mialohan'ny culte, hanomboka à 10h izany. Hisy ihany koa kitapo hiarahantsika hiombona amin'ny famenoana ny retraiten'i Pastora Flavien  Manantena antsika rehetra tompoko hiomana sy ho tonga hiara-hanotrona izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Tahin'i Jesosy

Programa voka-dehibe 02/10/2022

Mamerina ny Fiarahabana antsika hatrany, Araky ny efa fantatsika dia ny alahady 02 Oktobra izao no hiatrehantsika ny voka-dehiben'ny Fiangonana eny amin'ny salle Tourrière 14 rue des escholiers  Saint Jean de védas 34430. Toy izao ny programa : - Amin'ny 10 ora sy sasany fotoam-pivavahana litorjika arahina fitondrana ambavaka ireo fitaovam-piangonana (Sonos) vaovao izay ho santarintsika amin'io. - Aorian'ny culte dia hisy ny varotra ireo asa-tànana sy boissons  - Hisy ny sakafo izay hatolotry ny Fiangonana antsika, ( vary & canards au poivre vert) - Mandritran'ny sakafo dia hiara-hiombona hanao ny la vente isika. Marihina fa ireo asa-tànana toy ny mofo akondro, sambosa, nems, mofo sakay sns miaraka amin'ilay lot hatao la vente no hiangaviana antsika isan-tokantrano arak'izay fointsika ho an'Andriamanitra. Hamidy ao anaty barquette miaraka amin'ny canettes ireo asa-tànantsika ireo, ny lot kosa dia hatao la vente. - Ny asabotsy tolakandro à par

Voka-dehibe 02/10/2022

Salama Hoy ny Tenin'Andriamanitra:  " Mankalazà an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra." Ohabolana 3, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina amintsika ho fanevan'ny voka-dehibe izay kasaina hatao ny alahady 02 Oktobra ho avy izao. Toy izao ny programa: - Ny isan-tokantrano dia asaina hitondra izay vokatra foiny hatao la vente aorian'ny culte mandritra ny fisakafoanana izay hiarahantsika. - Entanina ihany koa isika izay afaka manao asa-tànana tsakitsaky toy ny  sabosa, kakapizon, mofo ankondro sns hamidy amin'ny barquette miaraka amin'ny canette amin'io fotoana io. - Hisy ny sakafo hifampizarantsika, izay ny Fiangonana no hiantoka azy Ny toerana dia eny amin'ny salle Tourrière 14 rues des escholiers Saint Jean de védas 34430 Koa dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana sy ny fandraisana anjara amin'izany fotoan-dehiben'ny Fiangonantsika izany ho voninahitr'Andriamanitra Ire

Isan-telo Volana Marseille 18/09/2022

Salama Koa satria hihidy ny Fiangonana alahady ho avy izao nohon'ny fisian'ny isan-telovolana any Marseille dia manasa antsika izay manampikasana hanotrona izany fotoana izany mba hampandre ny tompon'andraikitra azahoana manao ireo fandaminana. Toy izao ny programa : Asabotsy amin'ny 3 ora sy sasany fanombohana, hisy ny fampianarana Soratra Masina ary hisy ihany koa ny asa sy fampaherezana.  Alahady amin'ny 9 ora Saloma, amin'ny 10 ora sy sasany fanombohan'ny fotoam-pivavahana litorjika. Entanina arak'izany isika rehetra mba samy ho tonga maro. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy