Articles

Culte 14/08/2022

Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy  Misokatra hatrany ny Fiangonantsika alahady ho avy izao, izany dia hanomboka amin'ny 11 ora toy ny mahazatra, hisy ny fandraisana fanasan'ny Tompo ka dia efa mampiomana antsika rehetra amin'izany.  Tahin'i Jesosy

Culte 24/07/2022

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'Ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika   Misokatra ny Fiangonana alahady ho avy izao, hisy arak'izany ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo.  Mampiomana antsika rehetra amin'izany.  Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Fampilazana

Mampandre antsika rehetra fa noho ny antony manokana dia mikatona ny Fiangonantsika ny alahady 17/07 ho avy izao. Tahin'i Jesosy.

Isan-taona Toby Pouru Saint-Remy

Image
 

Pentekosta 2022

Salama tompoko  Mampandre antsika rehetra fa ny fotoam-pivavahana amin'ny andro Pentekosta amin'ny alahady ho avy izao dia hatao ao amin'ny CUP ihany ( Faculté de théologie Protestante) fa tsy eny amin'ny salle Tourrière araky ny efa nolazaina antsika, amin'ny 10 ora sy sasany ny fanombohan'ny fotoana. Hisy ny fanamasinana ny konfirmanda ary amin'ny maha fotoan-dehibe azy dia hisy ihany koa ny valopin'ny Pentekosta ka dia mampiomana antsika ny amin'izany no samia mitondra ambavaka ny fotoana.  Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Isan-droa volana 11-12 jona 2022

Image
 

Culte 22/05/2022

Miarahaba antsika rehetra,  Fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ny alahady ho avy izao ka dia mampiomana antsika rehetra amin'izany ! Amin'ny 11 ora no fidirana, ao amin'ny Faculté de théologie Protestante hatrany ( CUP). Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Fotoana 08/05/2022

Salama Araky ny calendrier-tsika ao dia hisy fampianarana ny alahady 8 May ho avy izao, fampianarana miompana indrindra amin'ny faka-panahy sy ny fizahan-toetra ary ireo kristiana izay mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, arak'izany dia miato ny activitény sampana alahady izao, ny fidirana kosa dia hanomboka amin'ny 10 ora. Aorian'ny fampianarana dia hiatrika ny culte arahina fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy no samia mahatsiaro ambavaka ny fotoana.

Hetsika KTLM FLME Marseille 07/05/2022

Image
 

Alahadin'ny Paska 17/04/2022

Salama, Ilazana isika fa ny Fifil dia manomana fivarotan-tsakafo ho antsika ny Alahadin'ny Paska ho avy izao ho fanampiana amin'ny dian’izy ireo hamonjy ny fiofanana any amin'ny Toby Pouru Saint Remy ny 29, 30 avril ary ny 1 mai ho avy izao.   Henakisoa sy akoho ary Kabaro sy hen'omby no laoka, misy ihany koa crudité sy ny desserts, 10€ ny fandraisan’anjara. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny CUP aorinan’ny culte, ka anasana antsika tsy ankanavaka hiara-hanotrona izany, Ny fanompoam-pivavahana  kosa dia hanomboka 10 :30 amin'io ary tsisy ny activitén'ny sampana , hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo no hisy ihany koa ny valopin'ny Paska toy ny fanaontsika isan-taona Samia mahatsiaro ambavaka izany fotoan-dehibe izany. Veloma mandrampihaona

Fandaharana Zaikakely

Image