Articles

Affichage des articles du novembre, 2020

Culte sabotsy 28/11/2020

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ! Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra hanatrika ny culte sabotsy hariva (tarihin'ny fifohazana) zay manomboka amin'ny 20h. Nahemotra ho amin'ny 20h satria hita fa tery ny fotoanan’ny KTLM. Hamafisina etoana koa fa ny fivoriana (étude biblique) KTLM dia manomboka amin'ny 18h30 io sabotsy hariva io ihany. Ao amin'ny application Jitsi Meet araka ny mahazatra. Manantena antsika rehetra!

Vaovao

 " Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro." Hebreo 10, 25 Ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Montpellier dia mikatona mandritra izao fihiboana izao. Ny fotoam-pivavahana kosa dia hatao amin'ny application Jitsi meet isan'alahady manomboka amin'ny 11 ora, ka dia anasana antsika rehetra hiara-miombom-bavaka mandritra izany fotoana izany. Indro ny fifandraisana raha toa ka mila fanazavana fanampiny: Ny Filohan'ny Fiangonana : 0629781629 Manao veloma homban'ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompotsika