Culte sabotsy 28/11/2020

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ! Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra hanatrika ny culte sabotsy hariva (tarihin'ny fifohazana) zay manomboka amin'ny 20h.

Nahemotra ho amin'ny 20h satria hita fa tery ny fotoanan’ny KTLM.

Hamafisina etoana koa fa ny fivoriana (étude biblique) KTLM dia manomboka amin'ny 18h30 io sabotsy hariva io ihany. Ao amin'ny application Jitsi Meet araka ny mahazatra. Manantena antsika rehetra!