Vaovao

 " Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro." Hebreo 10, 25


Ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Montpellier dia mikatona mandritra izao fihiboana izao.

Ny fotoam-pivavahana kosa dia hatao amin'ny application Jitsi meet isan'alahady manomboka amin'ny 11 ora, ka dia anasana antsika rehetra hiara-miombom-bavaka mandritra izany fotoana izany.

Indro ny fifandraisana raha toa ka mila fanazavana fanampiny: Ny Filohan'ny Fiangonana : 0629781629

Manao veloma homban'ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompotsika