Arahabaina!

" Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany." Lioka 1, 14


Miarahaba anao sy ny ankohonanao tratra ity Noely 2020 ity.

Mirary krismasy sambatra homban'ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika! 

Ny Pastora