SALOMA Alahady 20/12/2020

Miarahaba antsika rehetra tompoko, indrindra ny SALOMA zay antsoina mba ho tonga ny Alahady 20 Décembre ho avy zao. Toa izao ary ny programatsika :

* fidirana amin'ny 10 ora eny amiin'ny Salle Tourriere St Jean de Védas 

- 1) fianarana teny malagasy hosahanin'i Ramatoa Domoina

- 2) fianarana Sekoly Alahady (fanomanana ny Krisimasy)

- 3) faranantsika @ vokatra ao aorianan'ny culte.

Mangataka ny fitondrantsika am-bavaka izany fikasana rehetra izany tompoko dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra.

Lanto, Filoha SALOMA