Vokatra SALOMA

Miarahaba antsika Fiangonana @ anaran i Jesosy. 

Araka zay voalaza tamin ny filazan-draharaha tamin'ny Alahady lasa teo dia mampahatsiahy antsika fa hisy  vokatra hatao ny Alahady 20/12/20 ho fanohanana ny SALOMA. Mitaona sy manantena antsika àry @ fandraisana anjara. Raisina an-tanandroa na ny vokatra havadika ho vola na solom-bokatra tompoko.

Mirary ny fiadanan i Jesosy ho @ tsika rehetra. 


Lanto, Filoha SALOMA