Fiarahabana ireo ray aman-dreny 31/01/2021

Mampahafantatra antsika fa kasaina ho tanterahana ny alahady 31/01 ho avy izao ny fiarahabana ireo ray aman-dreny eto amin'ny fiangonantsika, toy ny efa fanao isan-taona (Ray aman-dreny mihoatra ny 65 taona sy ny Pastora). 

Ho tanterahantsika amin’io fotoana io ihany koa ny famangiana terabao an’i Pastora mianakavy.  

Hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ary ao amin'ny Chapelle Eglise Saint Jacques no hiangonantsika. Ny Tompo anie hitahy antsika hatrany.