Culte 18/04/2021

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny programme izay efa nampitaina etsy ambony dia fotoana isan-droavolana Fitandremana Montpellier ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Koa mba ho fampatsiahivana ihany dia :

- Manomboka amin’ny 5 ora tolakandro ny fotoana izay atao en ligne. Ho ampitaina amintsika eto ihany ny lien hidirana ao.

- Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 18/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 10:30 ora. Hisy ny vokatra ho tanterahana hanatevenana ny kitapom-bolan’ny fitandremana ka iangaviana isika mba samy hiomana amin’izany (fitondrana vokatra sy famadihana azy ho vola)

Ny Tompo anie hitahy antsika.