Fankalazana ny paska

Miarahaba antsika rehetra. 

- Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Paska 04/04 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Salle Tourière Saint Jean de Vedas. Fidirana amin’ny 10:30. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

- SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana ny sekoly alahady fa mba miangavy ny mpianatra ho tonga 15 min alohan'ny fidirana hamerina hira hatao mandritry ny culte

- FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. 

- KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte.

Ny Tompo anie hitahy antsika.