Culte 16/05/2021

 Miarahaba antsika rehetra. 

- Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. 

- SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora

Ny Tompo anie hitahy antsika.