Articles

Affichage des articles du juin, 2021

Arendrina 26 jona 2021

Image

Isan-telovolana 19-20/06/2021

Faneva : " Fa famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa- drà". Hosea6.6a FIVORIANA ISAN-TELOVOLANA FILEOVANA MARSEILLE Asabotsy 19 sy Alahady 20 Jona 2021 Toerana: FLM Montpellier 14 rue des escholiers Saint Jean de védas 34430 - Salle Tourrière Alahady 20 Jona 2021 (III aorian’ny Trinite) (Fotoampivavahana Litorjika "Présentiel") 9ora sy 30mn : Sekoly Alahady Mpitarika : Rtoa Lanto Ralaitsizafy. Fanombohana fotoam-pivavahana 10ora 30mn Alitara sy Torinteny : Pastora Flavien Volatombo Mpitarika : Katekista Velosaotsy Vakiteny TT : Mika 7.18-20. Rtoa Rado Landy Epistily : 1 Petera5.6-11. Katekista Tahiry Ratsiambahotra Filazantsara : Lioka 15.1-10. Atoa Hendry Rabarisoa Toriteny : Matio 9.9-13 Filazandraharaha -Fandraisam-pitenenana -Rakitra (indroa mihodina: 1.Rakitra 2.Valopin’ny Fivoriana) Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo. Famaranana : Katekista François D'Assise Rakotoarimanana    Ho Voninahitr' Andriamanitra irery ihany !

Fikambanan-dehilahy loterana

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika,  " Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena Masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny Tenenany, mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." I Petera 2, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina hiantsoana antsika lehilahin'ny Fiangonana rehetra, hiara-hivory ny alahady aorian'ny culte ho avy izao, hiarahantsika handinika ny hananganana ny fikambanan-dehilahy (FDL) eto amin'ny Fiangonana Montpellier misy antsika. Manantena antsika rehetra tompoko no efa mitaona antsika ihany koa amin'ny fitondrana ambavaka izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany Tahin'i Jesosy