Fikambanan-dehilahy loterana

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika, 


" Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakàm-pisorona, firenena Masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny Tenenany, mba hilazanareo ny hatsaran'Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." I Petera 2, 9


Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina hiantsoana antsika lehilahin'ny Fiangonana rehetra, hiara-hivory ny alahady aorian'ny culte ho avy izao, hiarahantsika handinika ny hananganana ny fikambanan-dehilahy (FDL) eto amin'ny Fiangonana Montpellier misy antsika.


Manantena antsika rehetra tompoko no efa mitaona antsika ihany koa amin'ny fitondrana ambavaka izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany


Tahin'i Jesosy