Culte 12/09/2021

Miarahaba antsika rehetra. 

Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 12/09 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

- SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora.

Ny Tompo anie hitahy antsika.