Culte 07/11/2021

Miarahaba antsika rehetra. 
Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 07/11 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. . Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
- SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora.

Ny Tompo anie hitahy antsika.