Dons SALOMA

Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. 

Araky ny vaovao efa nampitana tamintsika amin'ny fandraisana anjara "dons" ho an'ny Saloma  dia  mitaona antsika zay niroso amin'izany mba hametraka  ilay izy any amin-dRamatoa Feno  alohan'ny Asabotsy amin'ny 12 ora atoandro.

Dia misaotra indrindra mialoha tompoko. Tahian'i Jesosy.

Ekipan'ny Sekoly Alahady