Articles

Affichage des articles du 2022

Isan-telo volana 11/12/20222

Salama tompoko  Hoy ny Tenin'Andriamanitra: " Fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra." II Kor.9, 7b Misaotra an'i  Jesosy no misaotra antsika Fiangonana tompoko tamin'ny fahavitan'ny alahadin'ny Pastora, alahady lasa teo. Tsy voavalinay izany tompoko fa dia Andriamanitra tompon'ny harena hanonotra ny laninareo aminay, mankasitraka  indrindra tompoko 🙏. Manarak'izany dia isan-telovolana isika ny week-end ho avy izao eny amin'ny  salle Tourrière 14 rue des escholiers 34430 Saint Jean de védas, toy izao ny programa: Asabotsy : - 12h fiaraha-misakafon'ny komitin'ny fileovana ary 13h fivoriana  - 15h ny fivorian'ny komitin'ny sampana tsirairay eo amin'ny fileovana, ampiomanina manokana ny sampana FDL fa hatsangana amin'io ny komitin'izany sampana izany eo anivon'ny fileovana ka dia manantena antsika solotena avy eto amin'ny Montpellier.  - 16h ny fanomboan'ny fotoana, fampianarana Sorat

Isan-taona 30/10/2022 Marseille

Salama tompoko  Araky ny efa fantatsika dia hikatona ny Fiangonana week-end ho avy izao nohon'ny isan-taonan'ny Synoda izay hatao any amin'ny renivohitry ny fileovana any Marseille. Arak'izany dia manantena antsika rehetra mba ho tonga maro hanotrona izany fotoana izany na ny asabotsy na ny alahady ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Marihina fa isika fileovana Marseille no hiandraikitra ny fikarakarana ny sakafo amin'ny maha tompon-trano antsika ka dia mampiomana antsika mba hiara-hisalaha, hifanolo-tanana amin'izany. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy hatrany

Culte 23/10/2022

Salama tompoko  Ny fotoam-pivavahana dia hanomboka amin'ny 11 ora ny alahady ho avy izao, hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary hisy ihany koa ny hetsika fivarotana sakafo izay efa fantatsika dia ny barquettena vary sy kabaro amin'ny hen'omby izay ho karakarain'ny  Fiangonana ho fanohanantsika ny fitandremana Montpellier.  Arak'izany dia manantena ny fandraisantsika anjara no mampiomana antsika rehetra ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Mitohy ihany koa ny fianaran'ny  konfirmanda amin'ny 10 ora. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Programa 15-16/10/2022

Salama tompoko  Toy izao ny fotoantsika week-end ho avy izao:  - Ny asabotsy dia hisy fotoam-pifohazana ao amin'ny chapelle izay hanomboka à 17h.  - Ny alahady dia fotoam-pivavahana litorjika izay hanomboka à 11h. Mampiomana antsika ihany amin'io alahady io fa hisy ny fampianarana Soratra Masina izay ho entin'i Pastora toy ny mahazatra momban'ny famelankeloka mialohan'ny culte, hanomboka à 10h izany. Hisy ihany koa kitapo hiarahantsika hiombona amin'ny famenoana ny retraiten'i Pastora Flavien  Manantena antsika rehetra tompoko hiomana sy ho tonga hiara-hanotrona izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Tahin'i Jesosy

Programa voka-dehibe 02/10/2022

Mamerina ny Fiarahabana antsika hatrany, Araky ny efa fantatsika dia ny alahady 02 Oktobra izao no hiatrehantsika ny voka-dehiben'ny Fiangonana eny amin'ny salle Tourrière 14 rue des escholiers  Saint Jean de védas 34430. Toy izao ny programa : - Amin'ny 10 ora sy sasany fotoam-pivavahana litorjika arahina fitondrana ambavaka ireo fitaovam-piangonana (Sonos) vaovao izay ho santarintsika amin'io. - Aorian'ny culte dia hisy ny varotra ireo asa-tànana sy boissons  - Hisy ny sakafo izay hatolotry ny Fiangonana antsika, ( vary & canards au poivre vert) - Mandritran'ny sakafo dia hiara-hiombona hanao ny la vente isika. Marihina fa ireo asa-tànana toy ny mofo akondro, sambosa, nems, mofo sakay sns miaraka amin'ilay lot hatao la vente no hiangaviana antsika isan-tokantrano arak'izay fointsika ho an'Andriamanitra. Hamidy ao anaty barquette miaraka amin'ny canettes ireo asa-tànantsika ireo, ny lot kosa dia hatao la vente. - Ny asabotsy tolakandro à par

Voka-dehibe 02/10/2022

Salama Hoy ny Tenin'Andriamanitra:  " Mankalazà an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra." Ohabolana 3, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina amintsika ho fanevan'ny voka-dehibe izay kasaina hatao ny alahady 02 Oktobra ho avy izao. Toy izao ny programa: - Ny isan-tokantrano dia asaina hitondra izay vokatra foiny hatao la vente aorian'ny culte mandritra ny fisakafoanana izay hiarahantsika. - Entanina ihany koa isika izay afaka manao asa-tànana tsakitsaky toy ny  sabosa, kakapizon, mofo ankondro sns hamidy amin'ny barquette miaraka amin'ny canette amin'io fotoana io. - Hisy ny sakafo hifampizarantsika, izay ny Fiangonana no hiantoka azy Ny toerana dia eny amin'ny salle Tourrière 14 rues des escholiers Saint Jean de védas 34430 Koa dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana sy ny fandraisana anjara amin'izany fotoan-dehiben'ny Fiangonantsika izany ho voninahitr'Andriamanitra Ire

Isan-telo Volana Marseille 18/09/2022

Salama Koa satria hihidy ny Fiangonana alahady ho avy izao nohon'ny fisian'ny isan-telovolana any Marseille dia manasa antsika izay manampikasana hanotrona izany fotoana izany mba hampandre ny tompon'andraikitra azahoana manao ireo fandaminana. Toy izao ny programa : Asabotsy amin'ny 3 ora sy sasany fanombohana, hisy ny fampianarana Soratra Masina ary hisy ihany koa ny asa sy fampaherezana.  Alahady amin'ny 9 ora Saloma, amin'ny 10 ora sy sasany fanombohan'ny fotoam-pivavahana litorjika. Entanina arak'izany isika rehetra mba samy ho tonga maro. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

SALOMA

Miarahaba antsika SALOMA sy raiamandreny rehetra tompoko.  Arakin ny tapakin ny Komity sy ny Raiamandreny Pasitora dia ny Alahady ao aorianan ny isan-3-volana no manomboka ny  activité ny sampana rehetra. Isika Saloma kosa anefa dia nahazo alalana hanao pré-rentrée ny Alahady zao ka afaka tonga @ 10 toa ny mahazatra ireo zanatsika hanatanterahina  izany. (ny 12/09/22 ao @ CUP)  Tahian i Jesosy tompoko. Ny Filoha Saloma, Lanto

Isan-droa volana 28/08/2022

Salama Araky ny efa fantatsika dia isan-droavolana isika ny week-end ho avy izao, ny asabotsy tolakandro dia ao amin'ny Faculté ihany isika no hankalaza izany à 16h, hisy ny fampianarana no hisy ihany koa ny asa sy fampaherezana, ny alahady kosa dia hirona hankany Toulouse isika rehetra hiara-hanotrona izany, arak'izany dia asaina isika rehetra izay maniry ny handeha mba samy hampandre an'i Pastora na i Président hazahoana mandamina izany. Mino sy manantena antsika ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Culte 14/08/2022

Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy  Misokatra hatrany ny Fiangonantsika alahady ho avy izao, izany dia hanomboka amin'ny 11 ora toy ny mahazatra, hisy ny fandraisana fanasan'ny Tompo ka dia efa mampiomana antsika rehetra amin'izany.  Tahin'i Jesosy

Culte 24/07/2022

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'Ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika   Misokatra ny Fiangonana alahady ho avy izao, hisy arak'izany ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo.  Mampiomana antsika rehetra amin'izany.  Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Fampilazana

Mampandre antsika rehetra fa noho ny antony manokana dia mikatona ny Fiangonantsika ny alahady 17/07 ho avy izao. Tahin'i Jesosy.

Isan-taona Toby Pouru Saint-Remy

Image
 

Pentekosta 2022

Salama tompoko  Mampandre antsika rehetra fa ny fotoam-pivavahana amin'ny andro Pentekosta amin'ny alahady ho avy izao dia hatao ao amin'ny CUP ihany ( Faculté de théologie Protestante) fa tsy eny amin'ny salle Tourrière araky ny efa nolazaina antsika, amin'ny 10 ora sy sasany ny fanombohan'ny fotoana. Hisy ny fanamasinana ny konfirmanda ary amin'ny maha fotoan-dehibe azy dia hisy ihany koa ny valopin'ny Pentekosta ka dia mampiomana antsika ny amin'izany no samia mitondra ambavaka ny fotoana.  Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Isan-droa volana 11-12 jona 2022

Image
 

Culte 22/05/2022

Miarahaba antsika rehetra,  Fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ny alahady ho avy izao ka dia mampiomana antsika rehetra amin'izany ! Amin'ny 11 ora no fidirana, ao amin'ny Faculté de théologie Protestante hatrany ( CUP). Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Fotoana 08/05/2022

Salama Araky ny calendrier-tsika ao dia hisy fampianarana ny alahady 8 May ho avy izao, fampianarana miompana indrindra amin'ny faka-panahy sy ny fizahan-toetra ary ireo kristiana izay mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, arak'izany dia miato ny activitény sampana alahady izao, ny fidirana kosa dia hanomboka amin'ny 10 ora. Aorian'ny fampianarana dia hiatrika ny culte arahina fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy no samia mahatsiaro ambavaka ny fotoana.

Hetsika KTLM FLME Marseille 07/05/2022

Image
 

Alahadin'ny Paska 17/04/2022

Salama, Ilazana isika fa ny Fifil dia manomana fivarotan-tsakafo ho antsika ny Alahadin'ny Paska ho avy izao ho fanampiana amin'ny dian’izy ireo hamonjy ny fiofanana any amin'ny Toby Pouru Saint Remy ny 29, 30 avril ary ny 1 mai ho avy izao.   Henakisoa sy akoho ary Kabaro sy hen'omby no laoka, misy ihany koa crudité sy ny desserts, 10€ ny fandraisan’anjara. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny CUP aorinan’ny culte, ka anasana antsika tsy ankanavaka hiara-hanotrona izany, Ny fanompoam-pivavahana  kosa dia hanomboka 10 :30 amin'io ary tsisy ny activitén'ny sampana , hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo no hisy ihany koa ny valopin'ny Paska toy ny fanaontsika isan-taona Samia mahatsiaro ambavaka izany fotoan-dehibe izany. Veloma mandrampihaona

Fandaharana Zaikakely

Image
 

Zaikakely FKTLM SP FLM Eoropa taona 2022

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-Paritany Fiangonana Loterana Malagasy aty Eoropa SAMPANA FKTLM Ry havana, Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Am-pifaliana no hanentananay FKTLM SP, ny tanora sy ny fiangonana rehetra manerana ny Sinodam-paritany, ho tonga hiara-hidera sy hankalaza an’Andriamanitra mandritra ny Zaikakely FKTLM SP FLM Eoropa taona 2022, izay hatao ao amin’ny  Fiangonana Orléans, Fileovana PARIS ny Asabotsy 09 sy ny Alahady 10 Avrily 2022. Ny adiresy dia toy izao : - ny Asabotsy : 1 Rue du Pressoir Neuf 45000 Orléans (salle Lyon de Saint Marc) - ny Alahady :  1 Rue Verte, 45 000 Orléans Ny sakafo : • Forfait adulte 20€ (asabotsy atoandro / alina + alahady atoandro) •Forfait ho an'ny ankizy latsaky 12 taona : 5€ •8€ isaky ny sakafo ho an’ny tsy maka forfait. •Maimaimpoana ny sakafo maraina asabotsy sy Alahady ary ny goûters. Tsara raha mitondra Fanamiana ny Sampana KTLM ho amin’ny Antsam-panahy

Fotoana 03/04/2022

Salama Araky ny fantatsika dia alahady voalohany amin'ny volana rahampitso ka arak'izany dia fotoam-pifohazana io, amin'ny 11 ora toy ny mahazatra ny fidirana ao amin'ny chapelle Faculté de théologie.  Hisy ny fianaran'ny Saloma, hisy ihany koa ny fianarana teny Malagasy izay anasana ny zanatsika tsy miteny gasy ( tsara mba hotronin'ireo ankizy tsy miteny gasy izy io). Hisy ny fivarotan'ny sampana KTLM mofo izay hanohanatsika azy ireo amin'ny fiatrehana ny isan-taonany izay hatao exceptionnellement any Orléans  ny 9 sy 10 Aprily ho avy izao, ka dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana izany fotoana izany no samy hitrotro ambavaka ihany koa. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy.

Fotoana 13 mars 2022

Salama. Mampatsiahy antsika fa araka ny calendrier izay efa nampitaina dia Fampianarana momba ny FANOLORAN-TENA ny alahady maraina ho avy izao izay hanomboka @ 10 ora maraina mialoha ny Culte ao @ CUP. Izany dia hanasana antsika fiangonana manontolo. Tsy hisy araka izany ny fampianarana Sekoly alahady io maraina io. Tahin’i Jesosy

Fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL

Salama. Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra @ fotoana isan-telovolana atao any Marseille ny asabotsy sy ny alahady ho avy izao. Itsy efa nampitaina etsy ambony ny programa. Araky ny efa fantatsika ihany koa dia ny asabotsy ho avy izao, mandritran'ny isan-telovolana no hanatanterahana ny fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL ny fileovana, asaina isika FDL mba samy hiomana amin'izany.

Tolo-tanana

Image
 

Isan-telovolana 05-06/03/2022

Image
 

Culte 20/02/2022

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny rahanmpitso Alahady 20/02 dia ho tanterahana ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana sekoly alahady. Hisy ny asa sy fampaherezana. Indro ny tatitra momba ny rakitra farany. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Isan-droa volana 05-06/02/2022

 Indro omena anao ETO ny programan'ny isan-droa volan'ny Fitandremana Montpellier. Sabotsy 05 sy Alahady 06 febroary 2022 Toerana : FLME MONTPELLIER Adresse: 14 rue des Escholiers Saint Jean de Vedas 34430 (Salle Tourrière)

Culte 23/01/2022

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 23/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ho tanterahana aorinan’ny fotoam-mpivavahana ny famangiana an’i Valentine mianakavy. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Culte 16/01/2022

Miarahaba antsika rehetra.  Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora.  SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny asa sy fampaherezana. Ny Tompo anie hitahy antsika.

Krismasin'ny Toby 22-23/01/2022

Ry havana, Hampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Pastora‚ ny Raiamandren’ny Toby ary ny Birao komitin’ny Toby Pouru Saint-Rémy dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho anay ny manasa anareo amin' ny fankalazana ny Krismasin'ny Toby ny Asabotsy 22 janoary sy ny Alahady 23 janoary 2022 , ny toerana hivoriana dia ao amin'ny salle de fête de POURU AUX BOIS ary manomboka amin'ny 5 ora hariva (17h ) ny fotoana. Hisy ny fisavana pass sanitaire, koa aoka samy hiomana amin'izany isika. Araka ny fandaminana dia tsy hisy ny fiaraha misakafo, ary ny tsirairay no hikarakara ny toerana izay hatoriana. Dia maniry ny fahatongavanareo maro mba hiarahantsika rehetra mifaly amin'izany fotoan-dehibe izany. Manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran' i Jesosy Kristy Tompo.  Amin’ny anaran’ny biraon’ny Komiin’ny Toby   Ny filoha Dr ANDRIAMBOLOLONA Jean

Culte 02/01/2022

Salama e. Miarahaba antsika rehetra tratry ny taona vaovao 2022. Mirary ny soa sy ny tsara rehetra ary samy mba ho tahian’Andriamanitra daholo isika rehetra. Fampatsiahivana fohy fa ao @ CUP no hankalazantsika ny alahadin’ny Epifania rahampitso. Hatomboka @ 11ora ny fotoana. Tahin’i Jesosy.

Tratry ny taona 2022

 " Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay." Salamo 121, 8 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entinay mianankavy miarahaba anao sy ny ankohonanao hiatrehana izao taona vaovao 2022 izao. Mirary taon-jina ho any tsirairay homban'ny fitahin'i Jesosy