Krismasin'ny Toby 22-23/01/2022

Ry havana,

Hampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.

Ny Pastora‚ ny Raiamandren’ny Toby ary ny Birao komitin’ny Toby Pouru Saint-Rémy dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.

Fifaliana ho anay ny manasa anareo amin' ny fankalazana ny Krismasin'ny Toby ny

Asabotsy 22 janoary sy ny Alahady 23 janoary 2022, ny toerana hivoriana dia ao amin'ny salle de fête de POURU AUX BOIS ary manomboka amin'ny 5 ora hariva (17h ) ny fotoana.

Hisy ny fisavana pass sanitaire, koa aoka samy hiomana amin'izany isika.

Araka ny fandaminana dia tsy hisy ny fiaraha misakafo, ary ny tsirairay no hikarakara ny toerana izay hatoriana.

Dia maniry ny fahatongavanareo maro mba hiarahantsika rehetra mifaly amin'izany fotoan-dehibe izany.

Manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran' i Jesosy Kristy Tompo. 

Amin’ny anaran’ny biraon’ny Komiin’ny Toby  


Ny filoha Dr ANDRIAMBOLOLONA Jean

Ny mpitan-tsoratra RAMANANTSOA Germain