Fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL

Salama. Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra @ fotoana isan-telovolana atao any Marseille ny asabotsy sy ny alahady ho avy izao. Itsy efa nampitaina etsy ambony ny programa. Araky ny efa fantatsika ihany koa dia ny asabotsy ho avy izao, mandritran'ny isan-telovolana no hanatanterahana ny fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL ny fileovana, asaina isika FDL mba samy hiomana amin'izany.