Fotoana 13 mars 2022

Salama.

Mampatsiahy antsika fa araka ny calendrier izay efa nampitaina dia Fampianarana momba ny FANOLORAN-TENA ny alahady maraina ho avy izao izay hanomboka @ 10 ora maraina mialoha ny Culte ao @ CUP. Izany dia hanasana antsika fiangonana manontolo. Tsy hisy araka izany ny fampianarana Sekoly alahady io maraina io.

Tahin’i Jesosy