Fotoana 03/04/2022

Salama

Araky ny fantatsika dia alahady voalohany amin'ny volana rahampitso ka arak'izany dia fotoam-pifohazana io, amin'ny 11 ora toy ny mahazatra ny fidirana ao amin'ny chapelle Faculté de théologie. 

Hisy ny fianaran'ny Saloma, hisy ihany koa ny fianarana teny Malagasy izay anasana ny zanatsika tsy miteny gasy ( tsara mba hotronin'ireo ankizy tsy miteny gasy izy io).

Hisy ny fivarotan'ny sampana KTLM mofo izay hanohanatsika azy ireo amin'ny fiatrehana ny isan-taonany izay hatao exceptionnellement any Orléans  ny 9 sy 10 Aprily ho avy izao, ka dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana izany fotoana izany no samy hitrotro ambavaka ihany koa.

Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy.