Culte 24/07/2022

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'Ilay tia antsika dia i Jesosy Kristy Tompontsika  


Misokatra ny Fiangonana alahady ho avy izao, hisy arak'izany ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. 

Mampiomana antsika rehetra amin'izany. 

Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy