Isan-droa volana 28/08/2022

Salama

Araky ny efa fantatsika dia isan-droavolana isika ny week-end ho avy izao, ny asabotsy tolakandro dia ao amin'ny Faculté ihany isika no hankalaza izany à 16h, hisy ny fampianarana no hisy ihany koa ny asa sy fampaherezana, ny alahady kosa dia hirona hankany Toulouse isika rehetra hiara-hanotrona izany, arak'izany dia asaina isika rehetra izay maniry ny handeha mba samy hampandre an'i Pastora na i Président hazahoana mandamina izany.

Mino sy manantena antsika ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. 

Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy