Articles

Affichage des articles du septembre, 2022

Programa voka-dehibe 02/10/2022

Mamerina ny Fiarahabana antsika hatrany, Araky ny efa fantatsika dia ny alahady 02 Oktobra izao no hiatrehantsika ny voka-dehiben'ny Fiangonana eny amin'ny salle Tourrière 14 rue des escholiers  Saint Jean de védas 34430. Toy izao ny programa : - Amin'ny 10 ora sy sasany fotoam-pivavahana litorjika arahina fitondrana ambavaka ireo fitaovam-piangonana (Sonos) vaovao izay ho santarintsika amin'io. - Aorian'ny culte dia hisy ny varotra ireo asa-tànana sy boissons  - Hisy ny sakafo izay hatolotry ny Fiangonana antsika, ( vary & canards au poivre vert) - Mandritran'ny sakafo dia hiara-hiombona hanao ny la vente isika. Marihina fa ireo asa-tànana toy ny mofo akondro, sambosa, nems, mofo sakay sns miaraka amin'ilay lot hatao la vente no hiangaviana antsika isan-tokantrano arak'izay fointsika ho an'Andriamanitra. Hamidy ao anaty barquette miaraka amin'ny canettes ireo asa-tànantsika ireo, ny lot kosa dia hatao la vente. - Ny asabotsy tolakandro à par

Voka-dehibe 02/10/2022

Salama Hoy ny Tenin'Andriamanitra:  " Mankalazà an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra." Ohabolana 3, 9 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina amintsika ho fanevan'ny voka-dehibe izay kasaina hatao ny alahady 02 Oktobra ho avy izao. Toy izao ny programa: - Ny isan-tokantrano dia asaina hitondra izay vokatra foiny hatao la vente aorian'ny culte mandritra ny fisakafoanana izay hiarahantsika. - Entanina ihany koa isika izay afaka manao asa-tànana tsakitsaky toy ny  sabosa, kakapizon, mofo ankondro sns hamidy amin'ny barquette miaraka amin'ny canette amin'io fotoana io. - Hisy ny sakafo hifampizarantsika, izay ny Fiangonana no hiantoka azy Ny toerana dia eny amin'ny salle Tourrière 14 rues des escholiers Saint Jean de védas 34430 Koa dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana sy ny fandraisana anjara amin'izany fotoan-dehiben'ny Fiangonantsika izany ho voninahitr'Andriamanitra Ire

Isan-telo Volana Marseille 18/09/2022

Salama Koa satria hihidy ny Fiangonana alahady ho avy izao nohon'ny fisian'ny isan-telovolana any Marseille dia manasa antsika izay manampikasana hanotrona izany fotoana izany mba hampandre ny tompon'andraikitra azahoana manao ireo fandaminana. Toy izao ny programa : Asabotsy amin'ny 3 ora sy sasany fanombohana, hisy ny fampianarana Soratra Masina ary hisy ihany koa ny asa sy fampaherezana.  Alahady amin'ny 9 ora Saloma, amin'ny 10 ora sy sasany fanombohan'ny fotoam-pivavahana litorjika. Entanina arak'izany isika rehetra mba samy ho tonga maro. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

SALOMA

Miarahaba antsika SALOMA sy raiamandreny rehetra tompoko.  Arakin ny tapakin ny Komity sy ny Raiamandreny Pasitora dia ny Alahady ao aorianan ny isan-3-volana no manomboka ny  activité ny sampana rehetra. Isika Saloma kosa anefa dia nahazo alalana hanao pré-rentrée ny Alahady zao ka afaka tonga @ 10 toa ny mahazatra ireo zanatsika hanatanterahina  izany. (ny 12/09/22 ao @ CUP)  Tahian i Jesosy tompoko. Ny Filoha Saloma, Lanto