Programa voka-dehibe 02/10/2022

Mamerina ny Fiarahabana antsika hatrany,


Araky ny efa fantatsika dia ny alahady 02 Oktobra izao no hiatrehantsika ny voka-dehiben'ny Fiangonana eny amin'ny salle Tourrière 14 rue des escholiers  Saint Jean de védas 34430.


Toy izao ny programa :


- Amin'ny 10 ora sy sasany fotoam-pivavahana litorjika arahina fitondrana ambavaka ireo fitaovam-piangonana (Sonos) vaovao izay ho santarintsika amin'io.

- Aorian'ny culte dia hisy ny varotra ireo asa-tànana sy boissons 

- Hisy ny sakafo izay hatolotry ny Fiangonana antsika, ( vary & canards au poivre vert)

- Mandritran'ny sakafo dia hiara-hiombona hanao ny la vente isika.

Marihina fa ireo asa-tànana toy ny mofo akondro, sambosa, nems, mofo sakay sns miaraka amin'ilay lot hatao la vente no hiangaviana antsika isan-tokantrano arak'izay fointsika ho an'Andriamanitra. Hamidy ao anaty barquette miaraka amin'ny canettes ireo asa-tànantsika ireo, ny lot kosa dia hatao la vente.

- Ny asabotsy tolakandro à partir de 16h dia hisy ihany koa ny fanomanana ny salle ho an'izay afaka.

Arak'izany dia manantena antsika rehetra ho tonga maro, eny hampandre ireo havana sy tapaka hanotrona ary handray anjara amin'izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. 


Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy hatrany