Voka-dehibe 02/10/2022

Salama


Hoy ny Tenin'Andriamanitra: 


" Mankalazà an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra." Ohabolana 3, 9


Izany Tenin'Andriamanitra izany no entina amintsika ho fanevan'ny voka-dehibe izay kasaina hatao ny alahady 02 Oktobra ho avy izao.

Toy izao ny programa:


- Ny isan-tokantrano dia asaina hitondra izay vokatra foiny hatao la vente aorian'ny culte mandritra ny fisakafoanana izay hiarahantsika.

- Entanina ihany koa isika izay afaka manao asa-tànana tsakitsaky toy ny  sabosa, kakapizon, mofo ankondro sns hamidy amin'ny barquette miaraka amin'ny canette amin'io fotoana io.

- Hisy ny sakafo hifampizarantsika, izay ny Fiangonana no hiantoka azy


Ny toerana dia eny amin'ny salle Tourrière 14 rues des escholiers Saint Jean de védas 34430


Koa dia manantena antsika rehetra amin'ny fanotronana sy ny fandraisana anjara amin'izany fotoan-dehiben'ny Fiangonantsika izany ho voninahitr'Andriamanitra Irery ihany no samia mitondra ambavaka izany tompoko. 

 

Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy