Articles

Affichage des articles du octobre, 2022

Isan-taona 30/10/2022 Marseille

Salama tompoko  Araky ny efa fantatsika dia hikatona ny Fiangonana week-end ho avy izao nohon'ny isan-taonan'ny Synoda izay hatao any amin'ny renivohitry ny fileovana any Marseille. Arak'izany dia manantena antsika rehetra mba ho tonga maro hanotrona izany fotoana izany na ny asabotsy na ny alahady ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Marihina fa isika fileovana Marseille no hiandraikitra ny fikarakarana ny sakafo amin'ny maha tompon-trano antsika ka dia mampiomana antsika mba hiara-hisalaha, hifanolo-tanana amin'izany. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy hatrany

Culte 23/10/2022

Salama tompoko  Ny fotoam-pivavahana dia hanomboka amin'ny 11 ora ny alahady ho avy izao, hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary hisy ihany koa ny hetsika fivarotana sakafo izay efa fantatsika dia ny barquettena vary sy kabaro amin'ny hen'omby izay ho karakarain'ny  Fiangonana ho fanohanantsika ny fitandremana Montpellier.  Arak'izany dia manantena ny fandraisantsika anjara no mampiomana antsika rehetra ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Mitohy ihany koa ny fianaran'ny  konfirmanda amin'ny 10 ora. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy

Programa 15-16/10/2022

Salama tompoko  Toy izao ny fotoantsika week-end ho avy izao:  - Ny asabotsy dia hisy fotoam-pifohazana ao amin'ny chapelle izay hanomboka à 17h.  - Ny alahady dia fotoam-pivavahana litorjika izay hanomboka à 11h. Mampiomana antsika ihany amin'io alahady io fa hisy ny fampianarana Soratra Masina izay ho entin'i Pastora toy ny mahazatra momban'ny famelankeloka mialohan'ny culte, hanomboka à 10h izany. Hisy ihany koa kitapo hiarahantsika hiombona amin'ny famenoana ny retraiten'i Pastora Flavien  Manantena antsika rehetra tompoko hiomana sy ho tonga hiara-hanotrona izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.  Tahin'i Jesosy